Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Karczochy

Standard jakości handlowej dla karczochów zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1466/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - KARCZOCHY

Przedmiotem standardu są karczochy odmian uprawnych Cynara scolymus L. dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje karczochów przeznaczonych do przetwórstwa.
Nazwy "Poivrade" i "Bouquet" odnoszą się do młodych karczochów fioletowego typu.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - KARCZOCHY

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla karczochów, po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, karczochy powinny być:
- Całe,
- Zdrowe; nie dopuszcza się karczochów z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - KARCZOCHY

Wielkość karczochów określana jest maksymalną średnicą poprzeczną.

Minimalna średnica powinna wynosić 6 cm.

Poniższa skala wielkości jest obowiązkowa dla klasy Ekstra i klasy I
i nieobowiązkowa dla klasy II:
- 13 cm i powyżej,
- Od 11 cm do 13 cm (z wyłączeniem 13),
- Od 9 cm do 11 cm (z wyłączeniem 11),
- Od 7,5 cm do 9 cm (z wyłączeniem 9),
- Od 6 cm do 7,5 cm (z wyłączeniem 7,5).

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - KARCZOCHY

Dla karczochów, które w zakresie jakości i wielkości nie spełniają wymagań ustalonych dla danej klasy, dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje:

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa Ekstra
5 % liczbowo karczochów nie spełniających wymagań klasy Ekstra, lecz zgodnych z wymaganiami dla klasy I lub, wyjątkowo, mieszczących się

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - KARCZOCHY

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu karczochy powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości i wielkości (jeśli sortowano według wielkości).
Widoczna w opakowaniu część karczochów powinna być reprezentatywna
w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane razem z innymi

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - KARCZOCHY

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz.

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy znak firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być

Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl