email: artur@silvicola.pl


Owoce - standardy unijne

TREŚĆ AKTUALNYCH NORM JEST DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.FRESH-MARKET.PL

Od 1 lipca 2009 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Największą zmianą będzie wycofanie norm jakości handlowej dla 26 produktów. Obowiązkowymi normami pozostanie objętych jedynie 10 następujących produktów:
- jabłka,
- gruszki,
- truskawki,
- owoce cytrusowe,
- owoce kiwi,
- brzoskwinie i nektaryny,
- winogrona,
- papryka,
- pomidory,
- sałaty i endywie.
Szczegółowe wymagania dla tych produktów będzie teraz można znaleźć w rozp. KE Nr 1221/2008, które wprowadza zmiany do rozp. KE Nr 1580/2007 określającego szczegółowo sposób kontroli owoców i warzyw

Obowiązkowa norma ogólna
Pozostałe świeże owoce i warzywa nie objęte szczegółowymi normami będą musiały spełniać wymagania normy ogólnej, również zawartej w rozp. 1221/2008. Zgodnie z tą normą owoce i warzywa wprowadzane do obrotu będą musiały spełniać wymagania minimalne czyli będą musiały być:
- całe
- zdrowe,
- czyste,
- praktycznie wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,
- wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego,
- wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków,
- wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe,
- w stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie
- oznakowane krajem pochodzenia.

Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl