Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Orzechy laskowe

Standard jakości handlowej dla orzechów laskowych w skorupach zawarty w załączniku do ozporządzenia Komisji (WE) Nr 1284/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.
Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - ORZECHY LASKOWE

Przedmiotem standardu są orzechy laskowe w skorupach odmian uprawnych Corylus avellana L. i Corylus maxima Mill. Oraz ich mieszańce pozbawione łupiny, dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje orzechów przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - ORZECHY LASKOWE

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla orzechów laskowych w skorupach po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne
We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, orzechy laskowe w skorupach powinny być:

I) Charakterystyka całego orzecha
- Dobrze wykształcone; skorupa nie może

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI - ORZECHY LASKOWE

Wielkość lub odsiew orzechów laskowych są określane maksymalną średnicą poprzeczną. Jest wyrażana albo za pomocą przedziału określonego maksymalną i minimalną wielkością albo minimalną wielkością i słowami „i powyżej” lub maksymalną wielkością i słowami „i poniżej” (odsiew). Sortowanie według wielkości jest obowiązkowe dla orzechów klasy Ekstra i I a dowolne dla klasy II. 333

Ustalono następującą

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - ORZECHY LASKOWE

Dla orzechów laskowych nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - ORZECHY LASKOWE

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu orzechy laskowe w skorupach powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej jakości, odmiany lub typu handlowego oraz wielkości 9jesli sortowano według wielkości).
W opakowaniu widoczna część orzechów powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - ORZECHY LASKOWE

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być

Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl