Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Morele

Standard jakości handlowej dla moreli zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 851/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - MORELE

Przedmiotem standardu są morele odmian uprawnych Prunus armeniaca L., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje moreli przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - MORELE

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla moreli po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, morele powinny być:
- Całe,
- Zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia;
- Czyste, praktycznie

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI - MORELE

Wielkość moreli określa się największą średnicą poprzeczną owocu. Sortowanie według wielkości jest obowiązkowe dla klasy Ekstra i klasy I.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - MORELE

Dla moreli nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa Ekstra
5% liczbowo lub masowo moreli nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo mieszczących się w tolerancjach dla tej

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - MORELE

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu morele powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości oraz wielkości (jeśli były sortowane według wielkości), a dla klasy Ekstra powinny być jednolite także pod względem barwy. W opakowaniu widoczna część moreli powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - MORELE

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne
Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl