Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Wiśnie i czereśnie

Standard jakości handlowej dla wiśni i czereśni zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 214/2004 z dnia 6 lutego 2004r.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - WIŚNIE

Przedmiotem standardu są wiśnie i czereśnie odmian uprawnych Prunus avium L. i Prunus cerasus L. i ich mieszańców dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje wiśni i czereśni przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - WIŚNIE

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla wiśni i czereśni po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne
We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, wiśnie i czereśnie powinny być:
- Całe,
- O świeżym wyglądzie,
- Zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia,

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI - WIŚNIE

Wielkość wiśni i czereśni określa się największą poprzeczną średnicą owocu.
Minimalna średnica powinna wynosić:
- Dla klasy Ekstra: 20 mm,
- Dla klasy I i II: 17 mm.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - WIŚNIE

Dla wiśni i czereśni nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa Ekstra
5% liczbowo lub masowo wiśni lub czereśni nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo, mieszczących się

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - WIŚNIE

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu wiśnie lub czereśnie powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, odmiany, jakości. Owoce powinny być możliwie wyrównane pod względem wielkości.
W klasie Ekstra owoce powinny być wyrównane także pod względem barwy i stopnia dojrzałości.
W opakowaniu widoczna część owoców powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - WIŚNIE

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne
Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl