Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - WIŚNIE

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne
Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone
w ścisłym powiązaniu z kodem firmowym.

B. Nazwa produktu
- „Czereśnie”, jeśli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz,
- "Wiśnie", jeśli stosowne,
- Nazwa odmiany (nieobowiązkowo).

C. Pochodzenie produktu
- Kraj pochodzenia i nieobowiązkowo rejon uprawy lub nazwa krajowa, regionalna lub lokalna

D. Charakterystyka jakości handlowej
- Klasa.

E. Znak urzędowej kontroli jakości (nieobowiązkowo)
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl