Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Melony

Standard handlowa dla melonów zawarta w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1615/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r.
Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - MELONY

Przedmiotem standardu są melony odmian uprawnych Cucumis melo L., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje melonów przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - MELONY

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla melonów po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, melony powinny być:
- Całe[1],
- Zdrowe; nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
- Czyste,

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI - MELONY

Wielkość melonów określa się masą lub średnicą poprzeczną.
Minimalna wielkość melonów, przy sortowaniu według masy:

- Melony Charentais, Ogen i Galia 250 g,
- Pozostałe melony 300 g.
Przy sortowaniu według średnicy:
- Melony Charentais, Ogen i Galia 7, 5 cm,
- Pozostałe melony 8,0 cm.
Jeśli wielkość wyrażona jest za pomocą masy, największy melon nie może ważyć więcej niż o ponad 50 % od masy

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - MELONY

Dla melonów nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości


a) Klasa I

10 % liczbowo lub masowo melonów nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczących się
w tolerancjach

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - MELONY

A. Jednolitość

W każdym opakowaniu melony powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany lub typu handlowego, jakości, wielkości oraz o w miarę tym samym stopniu rozwoju i dojrzałości oraz barwie.
W opakowaniu widoczna część melonów powinna być reprezentatywna
w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - MELONY

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl