Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Orzechy Włoskie

Standard jakości handlowej dla orzechów włoskich w skorupach zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 175/2001 z dnia 26 stycznia 2001 r.
Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniami Komisji (WE) Nr 46/2003 oraz Nr 80/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - ORZECHY WŁOSKIE

Przedmiotem standardu są orzechy włoskie w skorupach bez zewnętrznej łupiny odmian uprawnych Juglans regia L., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje orzechów włoskich przeznaczonych do przetwórstwa.
Określenie „świeże orzechy włoskie” lub „wczesne orzechy włoskie” oznacza orzechy które są przedmiotem sprzedaży zaraz po zbiorze i nie mogą być przechowywane przez dłuższy czas, z których łupina została

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - ORZECHY WŁOSKIE

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla orzechów włoskich w skorupach po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, orzechy włoskie w skorupach powinny być:

a) Charakterystyka skorupy
- Całe, niewielkie powierzchniowe uszkodzenia

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI - ORZECHY WŁOSKIE

Wielkość orzechów włoskich jest określana za pomocą przedziału określonego minimalną i maksymalną średnicą (wielkość) lub wskazaniem minimalnej średnicy i słowami „i powyżej” lub „i +” (odsiew).

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - ORZECHY WŁOSKIE

Dla orzechów włoskich nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - ORZECHY WŁOSKIE

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu orzechy włoskie w skorupach powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, z tego samego zbioru, tej samej jakości, oraz wielkości (jeśli sortowano według wielkości). W opakowaniu na którym podana jest odmiana, mieszanka odmian lub typ handlowy, dopuszcza się 10 % masowo lub liczbowo orzechów włoskich innej odmian lub typu handlowego
W opakowaniu widoczna część orzechów powinna być

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - ORZECHY WŁOSKIE

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być

Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl