Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Arbuzy

Standard jakości handlowej dla arbuzów zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r.
Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - ARBUZY

Przedmiotem standardu są arbuzy odmian uprawnych Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai, dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje arbuzów przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - ARBUZY

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla arbuzów po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne
We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, arbuzy powinny być:
- Całe,
- Zdrowe; nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
- Czyste, praktycznie

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI - ARBUZY

Wielkość arbuzów określa się masą owoców. Minimalna masa powinna wynosić 1,5 kg.
Jeśli arbuzy są prezentowane w opakowaniach, różnica pomiędzy najlżejszym, a najcięższym arbuzem w tym samym opakowaniu nie powinna przekraczać 2 kg lub 3,5 kg jeśli najlżejszy arbuz ma masę 6 kg.
Jednolitość pod względem masy nie jest wymagana dla arbuzów przewożonych luzem.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - ARBUZY

Dla arbuzów nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa I
10 % liczbowo lub masowo arbuzów nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczących się
w tolerancjach dla tej

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - ARBUZY

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu lub partii luzem arbuzy powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany i jakości.
W opakowaniu widoczna część arbuzów powinna być reprezentatywna
w stosunku do całej jego zawartości.
Dodatkowo w klasie I arbuzy powinny być jednolite pod względem kształtu i barwy.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - ARBUZY

 Na każdym opakowaniu muszą znaleźć się następujące informacje, zgrupowane po tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny i trwały oraz widoczne z zewnątrz. Nie jest konieczne zamieszczanie oznaczeń przewidzianych w pierwszym akapicie na opakowaniach, jeśli zawierają one opakowania do sprzedaży widoczne z zewnątrz i zawierające te oznaczenia. Opakowania te nie powinny zawierać jakiegokolwiek oznaczenia, które mogłoby
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl