Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Brzoskwinie i nektarynki

Standard jakości handlowej dla brzoskwiń i nektaryn zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2335/1999 z dnia 3 listopada 1999 r.
Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - BRZOSKWINIE

Przedmiotem standardu są brzoskwinie i nektaryny odmian uprawnych Prunus persica Sieb i Zucc., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje brzoskwiń i nektaryn przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - BRZOSKWINIE

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla brzoskwiń i nektaryn, po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, brzoskwinie i nektaryny powinny być:
- Całe,
- Zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI - BRZOSKWINIE

Wielkość brzoskwiń i nektaryn określa się:
- Obwodem,
- Największą średnicą przekroju poprzecznego.
Brzoskwinie i nektaryny powinny być sortowane według następującej skali wielkości:

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - BRZOSKWINIE

Dla brzoskwiń i nektaryn nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości

b) Klasa Ekstra
5% liczbowo lub masowo brzoskwiń lub nektaryn nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo mieszczących się

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - BRZOSKWINIE

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu brzoskwinie i nektaryny powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości, stopnia dojrzałości oraz wielkości, a dla klasy Ekstra powinny być jednolite także pod względem barwy.
W opakowaniu widoczna część owoców powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - BRZOSKWINIE

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy znak firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl