email: artur@silvicola.pl


Metoda kontroli

METODA KONTROLI JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
 
Definicje:
Partia: ilość produktu, która w czasie kontroli w jednym miejscu ma te same dane dotyczące: pakującego i/lub wysyłającego, kraj pochodzenia, rodzaj produktu, klasy produktu, wielkości, odmiany lub rodzaju handlowego, rodzaju opakowania i prezentacji.
Próbka : opakowanie pobrane z partii do oceny .
 
Kontrola odbywa się poprzez ocenę próbek pobranych losowo z  różnych miejsc w partii, która ma być skontrolowana. Opiera się ona na zasadzie domniemania, że partia odpowiada próbkom.
 
Kontrola to:
1. Ocena opakowania i prezentacji na podstawie próbek
2. Sprawdzenie znakowania na podstawie próbek
3.Kontrola produktu: wybieramy losowo opakowania, które mają być skontrolowane, uszkodzonych opakowań nie wykorzystuje się do oceny.
Do kontroli produkt musi być wyjęty całkowicie ze swojego opakowania. Kontrolę jednorodności, wymagań minimalnych, klas jakości i wielkości przeprowadza się na podstawie próbek. Kiedy są wykryte wady, ustala się odpowiedni odsetek produktu nie odpowiadającego standardowi.
 
W każdym przypadku, gdy przesyłkę ocenia się jako nie spełniającą wymagań standardu, próbki  powinny składać się minimum z następujących ilości opakowań:
 
 
Produkt pakowany
Liczba opakowań w partii Liczba opakowań do pobrania
 
do 100
od 101 do 300
od 301 do 500
od 501 do 1 000
więcej niż 1 000
5
7
9
10
15 (minimum)
 
 
WZÓR  PROTOKOŁU PO KONTROLI w/g wzoru.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl