email: artur@silvicola.pl


PROTOKÓŁ NR:

 

Z KONTROLI JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

 

 

      Nazwa firmy.................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

Wyniki kontroli:

 

Lp

Nazwa produktu

odmiana

Opakowania

rodzaj i ilość

Wielkość partii (kg)

Klasa jakości

wielkość

% niezgodności

ze standardem

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Produkt nie spełnia wymagań standardu w zakresie:..............................................................

 

............................................................................................................................................

 

Ilość opakowań skontrolowanych:…………………………………………………………

 

Data i miejsce wystawienia...................................................................................................

 

 

Podpis kontrolującego

Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl