Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Kiwi

Standard jakości handlowej dla owoców kiwi zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1673/2004 z dnia 24 września 2004 r.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU

Przedmiotem standardu są owoce kiwi odmian uprawnych Actinidia chinensis (Planch.) lub Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F. Liang i A.R. Ferguson), dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje owoców kiwi przeznaczonych do przetwórstwa

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla owoców kiwi po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, owoce kiwi powinny być:
- całe (ale bez szypułki),
- zdrowe; nie dopuszcza się owoców z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI

Minimalna masa owoców w klasie Ekstra powinna wynosić 90 g, w klasie I - 70 g,
a w klasie II - 65 g.
Wielkość owoców kiwi określa się masą owoców.
Różnica mas pomiędzy największym i najmniejszym owocem w opakowaniu nie powinna przekroczyć:
- 10 g dla owoców o masie do 85 g,
- 15 g dla owoców o masie od 85 g do 120 g,
- 20 g dla owoców o masie od 120 g do 150 g,
- 40 g

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI

Dla owoców kiwi nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości

(i) Klasa Ekstra

5% liczbowo lub masowo owoców kiwi nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo mieszczących się

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI

A. Jednolitość

W każdym opakowaniu owoce kiwi powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości oraz wielkości.

W opakowaniu widoczna część owoców kiwi powinna być reprezentatywna
w stosunku do całej jego zawartości.

Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane razem z innymi owocami i warzywami
w

VI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Nazwa i adres pakującego i/lub wysyłającego.
Informacja ta może być zastąpiona:
- dla wszystkich opakowań z wyjątkiem opakowań detalicznych zamkniętych – przez urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl