Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Winogrona

Standard jakości handlowej dla winogron zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2789/1999 z dnia 1999 r.
Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniami Komisji (WE) Nr 716/2001, Nr 2137/2002 oraz Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - WINOGRONA

Przedmiotem standardu są winogrona odmian uprawnych Vitis vinifera L. dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje winogron przeznaczonych do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - WINOGRONA

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla winogron po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne
We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, kiście i jagody winogron powinny być:
- Zdrowe, nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia;

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - WINOGRONA

Wielkość winogron określa się masą kiści.
Ustalono następujące minimalne wielkości dla winogron uprawianych w szklarniach i winogron gruntowych, a także odmian winogron o dużych i małych jagodach.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - WINOGRONA

Dla produktu nie spełniającego wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu tolerancje dotyczące jakości i wielkości.

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - WINOGRONA

A. Jednolitość
Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać winogrona wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości oraz o tym samym stopniu dojrzałości.
W przypadku winogron pakowanych w opakowania detaliczne o masie nie przekraczającej 1 kg, jednolitość odmiany i pochodzenia nie jest wymagana.
W przypadku klasy Ekstra kiście powinny być w miarę o tej samej masie

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - WINOGRONA

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne
Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy znak firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl