Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - WIŚNIE

A. Jednolitość
W każdym opakowaniu wiśnie lub czereśnie powinny być jednolite, tj. tego samego pochodzenia, odmiany, jakości. Owoce powinny być możliwie wyrównane pod względem wielkości.
W klasie Ekstra owoce powinny być wyrównane także pod względem barwy i stopnia dojrzałości.
W opakowaniu widoczna część owoców powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane razem z innymi owocami i warzywami
w opakowaniach detalicznych o masie netto do 3 kg, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 48/2003.

B. Pakowanie

Wiśnie i czereśnie powinny być pakowane w taki sposób, aby były właściwie chronione przed uszkodzeniami.
Materiały stosowane do wykładania wnętrza opakowania powinny być nowe, czyste i takiej jakości, aby zapobiegały jakimkolwiek uszkodzeniem zewnętrznym lub wewnętrznym produktu. Użycie materiałów, zwłaszcza papieru ze specyfikacją handlową jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostaną wykonane przy pomocy nietoksycznego tuszu lub kleju.
Opakowania nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń obcych.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl