Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - WIŚNIE

Dla wiśni i czereśni nie spełniających wymagań ustalonych dla danej klasy dopuszcza się w każdym opakowaniu tolerancje w zakresie jakości i wielkości.

A. Tolerancje dotyczące jakości

a) Klasa Ekstra
5% liczbowo lub masowo wiśni lub czereśni nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy I, lub wyjątkowo, mieszczących się w tolerancjach dla tej klasy, z wyjątkiem owoców przejrzałych. W obrębie tej tolerancji dopuszczalne jest nie więcej niż 2% owoców popękanych lub robaczywych.

b) Klasa I
10 % liczbowo lub masowo wiśni lub czereśni nie spełniających wymagań tej klasy, ale zgodnych z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczących się w tolerancjach dla tej klasy. W ramach tej tolerancji dopuszczalne jest nie więcej niż 4% owoców popękanych i/lub robaczywych.
Dodatkowo, 10% liczbowo lub masowo wiśni lub czereśni bez szypułki pod warunkiem, że skórka nie jest uszkodzona i nie ma dużego wycieku soku.

c) Klasa II
10 % liczbowo lub masowo wiśni lub czereśni nie spełniających wymagań tej klasy ani wymagań minimalnych, z wyjątkiem owoców z objawami gnicia lub śladami innego zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia. W ramach tej tolerancji dopuszczalne jest nie więcej niż 4 % owoców przejrzałych i/lub popękanych i/lub robaczywych. Jednakże, owoców przejrzałych może być nie więcej niż 2%.
Dodatkowo, 20% liczbowo lub masowo wiśni lub czereśni bez szypułki pod warunkiem, że skórka nie jest uszkodzona i nie ma dużego wycieku soku.

B. Tolerancje dotyczące wielkości
Dla wszystkich klas: 10 % liczbowo lub masowo wiśni lub czereśni nie odpowiadających ustalonej minimalnej wielkości, pod warunkiem, że średnica nie jest mniejsza niż:
- 17 mm dla klasy Ekstra,
- 15 mm dla klasy I i II.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl