Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


Groch w strąkach

Standard jakości handlowej dla grochu w strąkach zawarty w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 532/2001 z dnia 16 marca 2001 r.

Uwzględniono zmiany do standardu wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 46/2003.

I. OKREŚLENIE PRODUKTU - GROCH

Przedmiotem standardu jest groch w strąkach odmian uprawnych Pisum sativum L. oraz grochu , dostarczana konsumentom w stanie świeżym. Standard nie obejmuje grochu przeznaczonego do przetwórstwa.


Według sposobu spożycia groch w strąkach dzieli się na dwie następujące grupy:
- Groch w strąkach (groch o ziarnach okrągłych, groch o ziarnach pomarszczonych) przeznaczony do spożycia po wyłuskaniu ze strąków,
-

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI - GROCH

Celem standardu jest określenie wymagań jakościowych dla grochu po jego przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje,

a) Strąki grochu powinny być:
- Całe; jednakże dla grochu mangetout i grochu cukrowego dopuszcza się usunięcie końcówek,
- Zdrowe;

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - GROCH

Dla grochu w strąkach sortowanie według wielkości nie jest obowiązkowe.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI - GROCH

Dla grochu, który nie spełnia wymagań ustalonych dla danej klasy, dopuszcza się w każdym opakowaniu następujące tolerancje w zakresie jakości:
a) Klasa I
10 % masowo grochu nie spełniającego wymagań klasy I, lecz zgodnych
z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczącego się w tolerancjach dla klasy II.
b) Klasa II
10 % masowo grochu nie spełniającego wymagań

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - GROCH

A. Jednolitość

W każdym opakowaniu groch powinien być jednolity, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany lub typu handlowego oraz jakości.
W opakowaniu widoczna część grochu powinna być reprezentatywna w stosunku do całej zawartości opakowania.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane razem z innymi owocami i warzywami
w opakowaniach

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA - GROCH

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Pakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub zaakceptowany kod firmowy. Jednakże w przypadku kiedy kod firmowy jest użyty, odnośnik „pakujący i/lub wysyłający” (lub odpowiedni skrót) muszą być

Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl