Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI - ŚLIWKI

A. Jednolitość

Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać śliwki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany i jakości oraz wielkości (jeśli sortowano według wielkości). W klasie Ekstra śliwki powinny być wyrównane także pod względem wybarwienia.
Widoczna w opakowaniu część śliwek powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ukrywanie wewnątrz opakowania śliwek o niższej jakości i nieodpowiedniej wielkości niż ta, która została zadeklarowana.
Niezależnie od wcześniejszych postanowień tego punktu, produkty objęte tym rozporządzeniem mogą być pakowane razem z innymi owocami i warzywami w opakowaniach detalicznych o masie netto do 3 kg, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 48/2003(*)
(*) Wyciąg z rozporządzenia Komisji (WE) Nr 48/2003 dotyczącego warunków pakowania w tym samym opakowaniu detalicznym rożnych owoców i warzyw znajduje się w broszurze Śliwki.pdf, rozdział 2.

B. Pakowanie

Śliwki powinny być pakowane w taki sposób, aby zapewnić właściwą ich ochronę.
Materiały stosowane do wykładania wnętrza opakowania powinny być nowe, czyste i takiej jakości, aby zapobiegały jakimkolwiek uszkodzeniem zewnętrznym lub wewnętrznym produktu. Użycie materiałów, zwłaszcza papieru ze specyfikacją handlową jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostaną wykonane nietoksycznym tuszem lub klejem.
Opakowania nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń obcych.
Powyższe wymagania dotyczą ogólnej staranności opakowań. Opakowania powinny zapobiegać obecności zanieczyszczeń obcych takich jak liście, pędy, ziemia, piasek.

C. Prezentacja

Śliwki mogą być pakowane:
  • W małe opakowania (jednostkowe),
  • Ułożone w jedną lub kilka warstw oddzielonych od siebie,
  • Luzem w opakowaniu, z wyjątkiem klasy Ekstra.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl