Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG WIELKOŚCI - JABŁKA I GRUSZKI

Wielkość jabłek i gruszek określa się największą poprzeczną średnicą owocu lub ich masą. Jednakże w przypadku sortowania według masy, jabłka o minimalnej masie muszą osiągnąć średnicę minimalną podaną w poniżej.

Wymagane są następujące średnice minimalne dla wszystkich klas:

Jabłka Klasa Ekstra Klasa I Klasa II
Odmiany wielkoowocowe* 70 mm 65 mm 65 mm
Inne odmiany 60 mm 55 mm 55 mm

Gruszki Klasa Ekstra Klasa I Klasa II
Odmiany wielkoowocowe* 60 mm 55 mm 55 mm
Inne odmiany 55 mm 50 mm 45 mm

* otwarta lista odmian znajduje się w załączniku broszury Jablka i gruszki.pdf.
Wyjątkowo, dla gruszek odmian letnich podanych w załączniku do normy, nie ustala się wielkości minimalnej owoców dla wysyłek realizowanych pomiędzy 10 czerwca a 31 lipca (włącznie) każdego roku.
Aby zapewnić jednolitość wielkości w opakowaniu, różnica pomiędzy średnicami owoców w tym samym opakowaniu powinna wynosić maksymalnie:
  • 5 mm dla owoców klasy Ekstra i owoców klasy I i II układanych w rzędy i warstwy(*)
    (*) jednakże dla jabłek odmian Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) i Horneburger różnica ta może wynosić do 10 mm.
  • 10 mm dla owoców klasy I pakowanych luzem w opakowaniu lub opakowaniu detalicznym(*)
    (*) jednakże dla jabłek odmian Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) i Horneburger różnica ta może wynosić do 20 mm.
Nie ma żadnych ograniczeń co do jednolitości dla owoców klasy II pakowanych luzem w opakowaniach lub opakowaniach detalicznych.
Mimo, że nie ma żadnych ustalonych ograniczeń co do jednolitości owoców klasy II wskazane jest aby unikać zdecydowanych różnic w wielkości jabłek w jednym opakowaniu.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl