Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA

Na każdym opakowaniu należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Cechy identyfikacyjne

Nazwa i adres pakującego i/lub wysyłającego.
To oznaczenie może zostać zastąpione:
­ dla wszystkich opakowań z wyjątkiem opakowań detalicznych zamkniętych, kodem urzędowo wydanym lub uznanym, przedstawiającym pakującego i/lub wysyłającego, poprzedzonym oznaczeniem „pakujący i/lub wysyłający” lub odpowiednim skrótem;
­ wyłącznie dla opakowań detalicznych zamkniętych, nazwą i adresem sprzedającego z siedzibą we Wspólnocie, poprzedzoną oznaczeniem „zapakowane dla” lub równoważnym oznaczeniem. W tym przypadku etykieta musi również zawierać kod przedstawiający pakującego i/lub wysyłającego. Sprzedawca dostarczy wszelkich informacji uznanych za niezbędne przez służby kontrolne dotyczące znaczenia tego kodu.

B. Nazwa produktu

- Nazwa gatunku owocu, jeśli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz,
z wyjątkiem mandarynek, których nazwa odmiany powinna być zawsze podana.
- Nazwa odmiany dla pomarańczy
- Nazwa typu:
- dla cytryn: „Verdelli” lub „Primofiore” jeśli stosowne
- dla klementynek: „klementynki bez pestek”, „klementynki” (1 do 10 pestek) „klementynki z pestkami” (ponad 10) jeśli stosowne

C. Pochodzenie produktu

- Kraj pochodzenia i nieobowiązkowo rejon uprawy lub nazwa krajowa, regionalna lub lokalna.

D. Charakterystyka jakości handlowej

- Klasa
- Kod wielkości dla owoców pakowanych zgodnie ze skalą wielkości lub dolna i górna granica przedziałów wielkości w przypadku pakowania owoców z trzech kolejnych przedziałów wielkości ze skali przedziałów wielkości
- Kod wielkości (lub jeśli owoce pakowane według ilości pochodzą z dwóch sąsiednich kodów wielkości - kody wielkości lub minimalną i maksymalną średnicę) i liczba owoców w przypadku owoców pakowanych w warstwach
- Informacja o zastosowaniu środków konserwujących lub innych substancji chemicznych użytych po zbiorze

E. Znak urzędowej kontroli jakości (nieobowiązkowo)
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl