Silvi-Cola F.H. Sp.z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 98, email: artur@silvicola.pl


I. OKREŚLENIE PRODUKTU

Przedmiotem normy są owoce awokado odmian uprawnych Persea americana Mill., dostarczane konsumentom w stanie świeżym. Norma nie obejmuje owoców awokado przeznaczonych do przetwórstwa.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl